CV

Tomáš Oršulák

Pracovní zkušenosti

2012 - dosud: ředitel Gymnázia Kadaň

2015 - 2017: externí výuka VŠRR Praha

2011 - 2013: ředitel Výzkumného centra konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů (VYCERRO)

2011 - dosud: externí oponent TAČR

2011: garant Standardizace NIDM MŠMT ČR

2008 – 2010: vedoucí Centra pro virtuální realitu a modelování krajiny

2009: manažer realizace implementace videokonferenční techniky v rámci UJEP v Ústí nad Labem

2008 – 2010: manažer realizace implementace technologie virtuální reality v rámci UJEP v Ústí nad Labem

2008 – 2010: manažer reklamní kampaně na propagaci Centra pro virtuální realitu a modelování krajiny

2008: výkonný ředitel mezinárodní konference GEOSCAPE 2008

2006 – 2010: ředitel a zakladatel populárně naučné akce Týden geografie

2005 – 2007: odborný konzultant pro kampaň na propagaci nově založené Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem

2005 – 2006: manažer reklamní kampaně na propagaci nových bakalářských studií Geografie střední Evropy

2004: autor projektu "Za školou se školou" - e-learningový portál pro studenty středních škol

2001 – 2010: Art Manažer reklamní kampaně na propagaci Geografických studií

2001 – 2010: akademický pracovník Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2001: učitel Gymnázium Kadaň

1999 – 2005: učitel SOŠS Kadaň

Vzdělání

2010: Deloitte Česká republika, Manažerské dovednosti a nástroje manažerského rozhodování

2010: GISAT s.r.o., Objektové klasifikace

2010 – 2013: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2009: GISAT s.r.o., 3D modelování v Geoinformatice

2008: ESA (The European Space Agency) - Radar Remote Sensing Course Radar Remote Sensing Course

2004: MŠMT ČR České republiky – certifikace lektorů pro kurzy Publikování na internetu, Grafika a digitální fotografie

2003 – 2010: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

1995 – 1999: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Reference

Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
rektorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od září 2010 předsedkyní ČSÚ
iva.ritschelova@ujep.cz_
reference z oblasti rozvoje univerzity

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
1999–2008 vedoucí katedry geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
jiri.andel@ujep.cz_
reference z oblasti rozvoje samostatného oddělení, marketingu, rozvoje a vzdělávání

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
2015–dosud rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
martin.balej@ujep.cz_
reference z oblasti rozvoje fakulty, organizace akcí, marketingu, inovace technologií