ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Zkušenosti z oblasti vzdělávání dětí a dospělých:

Učitel

 • SOŠS Kadaň
 • učitel Gymnázium Kadaň

Lektor

 • certifikovaný lektor MŠMT pro oblast ICT
 • rekvalifikační kurzy se zaměřením na ICT
 • lektorství kurzů v rámci projektů ESF
 • kurzy pro učitele:
  • kurzy v rámci SIPVZ (Z, P0, Grafika a digitální fotografie, Publikování na internetu, ...) – cca 150 proškolených pedagogických pracovníků
  • kurzy v rámci ESF (Dílny pro učitele ZŠ a SŠ: Mé virtuální já, GIS, Top 15 geolinks, ...) – cca 50 proškolených pedagogických pracovníků
  • kurzy pro učitele ZŠ v Mostě (GIS Expert) – cca 20 proškolených pedagogických pracovníků
 • rekvalifikační kurzy: cca 60 osob
  • Základy používání PC
  • Práce v textovém editoru a základy práce na internetu

Akademický pracovník

 • odborný asistent – výuka předmětů zaměřená na ICT, GIS, Geoinformatiku, 3D modelování a virtuální realitu, regionální analýzu a regionální rozvoj
 • odborné přednášky, resp. postery na konferencích (na Slovensku, v USA, v Portugalsku, v Irsku, v Německu, ...)

Studijní materiály

 • Oršulák, T. (2010): Studentské práce v geografii. (připravuje se k tisku)
 • Oršulák, T., Pacina, J. (2010): Geoinformatika. (připravuje se k tisku)
 • Oršulák, T., Pacina J. (2010): 3D modelování a virtuální realita. (připravuje se k tisku)
 • RAŠKA, P., Oršulák, T., Balej, M. (2008): Aplikované úlohy z Geografie. Katedra geografie PřF UJEP, Ústí nad Labem
 • RAŠKA, P., Oršulák, T., Balej, M. (2007): English for Geographical Studies. Katedra geografie PřF UJEP, Ústí nad Labem, 74 s., ISBN 80-7044-929-5
 • MATĚJČEK, T., ORŠULÁK, T., PEŠTOVÁ, J., RAŠKA, P. (2006): [CD-ROM]. Vybrané úlohy ze zeměpisné olympiády 2006. MINO 2007, Ústí n. L., ISBN 978-80-239-9531-2
 • studijní opora: Zěměpis pro střední odborné školy

Odborné monografie

 • ORŠULÁK, T., a kol. (2009): Komplexní geografický výzkum kulturní krajiny, III. na mapách a fotografiích severozápadních Čech. Kartografie a.s., Praha, 135 s.
 • ANDĚL J., BALEJ, M., JEŘÁBEK M., ORŠULÁK, T., RAŠKA, P. (2008): Komplexní geografický výzkum kulturní krajiny, II. díl. Vývoj environmentálního stresu v severozápadních Čechách v období transformace. MINO, Ústí nad Labem, 176 s. ISBN 978-80-254-3781-0.
 • JEŘÁBEK, M., KOWALKE, H., ORŠULÁK, T. a kol. (2006): Atlas euroregionu ELBE/LABE jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání. MINO Ústí n. L., s. 126. ISBN 80-239-6862-9.
 • ANDĚL, J., JEŘÁBEK, M., ORŠULÁK, T. (2002): Vývoj sídelní struktury a obyvatelstva pohraničních okresů Ústeckého kraje. Acta Universitatis Purkynianae 88, Studia Geographica IV., UJEP Ústí n. L., s. 229. ISBN 80-7044-493-2

popularizační články

 • ORŠULÁK, T. GEOSCAPE 2008: Reportáž. http://www.geoinformatika.sk
 • ORŠULÁK, T. Konference o modelování krajiny. Zpravodaj UJEP, 10-2008, s 21. Ústí nad Labem 2008
 • ORŠULÁK, T. Týden geografie. Zpravodaj UJEP, 10-2008, s 5. Ústí nad Labem 2008
 • ORŠULÁK, T. Rozvoj přístrojového vybavení. Zpravodaj UJEP, 10-2008, s 5. Ústí nad Labem 2008
 • ORŠULÁK, T. Den vědy a výzkumu v Ústí nad Labem. http://www.geoinformatika.sk
 • ORŠULÁK, T., RAŠKA, P. Útlum těžby: Impuls k oživení Ústeckého kraje? Zpravodaj UJEP, 11-12-2007, s 16. Ústí nad Labem 2007
  ...