INOVACE TECHNOLOGIÍ

 

Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny (2006 – 2010) http://cevramok.ujep.cz

  • implementace virtuální reality v rámci UJEP v Ústí nad Labem

  • výstupy: Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny, CAVE, jednostěnná stereoskopická projekce, mobilní stereoskopická projekce, 3D videokonference, metodické materiály, studijní opory

  • celková výše investičních a neinvestičních prostředků cca 6 mil. Kč

 

Implementace geografických informačních systémů
v rámci PF a PřF UJEP v Ústí nad Labem (2001 – 2010) –
http://geography.ujep.cz

  • výstupy: laboratoř Geografických informačních systémů, metodické materiály, studijní literatura

  • celková výše investičních a neinvestičních prostředků cca 5 mil. Kč

 

Implementace videokonference v rámci UJEP v Ústí nad Labem (2006 – 2010) http://svc.geograf.cz

  • výstupy: videokonferenční místnost pro 15 osob, videokonferenční místnost pro 50 osob, metodické materiály

  • celková výše investičních a neinvestičních prostředků cca 2 mil. Kč

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.